Concert de NADAL 2010

Messa di Gloria de G. PUCCINI

Raül Poblet, tenor
Jordi Ricart, baríton
Schola Cantorum de la UB (dir. Carles Gumí)
Cor de la UB
Cantaires dels cors de la UB
Contrapunto Vocale (dir. Emili Fortea)
Orquestra Universitat de Barcelona (OUB)
Carles Gumí, director