Concert de Nadal a Sant Ildefons


Simfonia nº 2 en Si bemoll "Lobgesang"
F. Mendelssohn


Contrapunto Vocale (dir. J. Benet)
Cor de la UB (dir. J.L. Rigol)
Schola Cantorum de la UB (dir. Carles Gumí)
Cor Vivace (dir. T. Rosado)
Orquestra Universitat de Barcelona (OUB)
Marta Arbonés (soprano)
Roser Valdivieso (soprano)
Josep Benet (tenor)
Carles Gumí (director)

Parṛquia de Sant Ildefons, carrer dels Madrazo 92 (Barcelona)